Motie statiegeldalliantie

Met 30 stemmen vóór en 5 stemmen tegen heeft de raad een motie van D66, gesteund door GroenLinks, aangenomen om de gemeente Purmerend aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie. De gemeente geeft hiermee aan de Tweede Kamer het signaal voorstander te zijn van het uitbreiden van statiegeld naar kleine flesjes en blikjes.
Uit onderzoek blijkt dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval. Ook in Purmerend is bekend dat de helft van alle verpakkingen in het zwerfafval bestaat uit drankverpakkingen (inclusief glaswerk). De openbare prullenbakken zijn voor een groot deel gevuld met blikjes en flesjes, waardoor de prullenbakken snel vol zijn.
Consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven uit Nederland en België hebben onlangs een samenwerkingsverband opgericht voor uitbreiding van statiegeld, de zogenoemde Statiegeldalliantie. Door zich hierbij aan te sluiten, vragen zij de regeringen om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. Meer recycling van PET en aluminium vermindert de uitstoot van CO2 en de hoeveelheid afvalverbranding.